FC GAMES MAGIC BEANS

The FC GAMES is based on Jack and the Beanstalk, a well-known story.
The story said that Jack got enchanted beans, broke into the giant’s house and stole treasures.
Unfortunately, the giant found him. However, he cut the bean tree and fled. In the end, he lived happily ever after with his mother!
When you get 4 WILDs, you can get 1 more multiplier. You can get up to 15X!

【JILIKO】New register and download the app, free 38
【JILIKO】New register and download the app, free 38

Ang laro ay batay sa Jack and the Beanstalk, isang kilalang kuwento.
Ang kuwento ay nagsabi na si Jack ay nakakuha ng enchanted beans, nakapasok sa bahay ng higante at nagnakaw ng mga kayamanan.
Sa kasamaang palad, natagpuan siya ng higante. Gayunpaman, pinutol niya ang puno ng sitaw at tumakas. Sa huli, namuhay siya ng maligaya sa piling ng kanyang ina!
Kapag nakakuha ka ng 4 na WILD, maaari kang makakuha ng 1 pang multiplier. Maaari kang makakuha ng hanggang 15X!

Game Features

  • Maaari kang mag-trigger ng mga libreng laro nang paulit-ulit at makakuha ng hanggang 250 libreng laro.
  • Ipunin ang bilang ng mga WILD sa libreng laro upang madagdagan ang multiplier.
https://www.youtube.com/watch?v=wRMxbYL-tQ8

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *