JILI GAMES Boom Legend

“Octopus rage accumulated to win Super Reward that makes you RICH!”
The most special Fishing game includes Cyclops, Viking and Goblin, various of BOSS there are brings BIG WIN !Crocodile brings Jackpot to you!

【JILIKO】New register and download the app, free 38
【JILIKO】New register and download the app, free 38

“Naipon ang galit ng Octopus para manalo ng Super Reward na nagpapaYAMAN sayo!”
Ang pinaka-espesyal na larong Pangingisda ay kinabibilangan ng Cyclops, Viking at Goblin, iba’t ibang BOSS doon ay nagdadala ng BIG WIN !Crocodile brings Jackpot to you!

Special Features

● Special gameplay by shooting and push the monsters to drown!
● Octopus rage accumulated to raise winning chance and win Super Reward!
● Crocodile brings Jackpot multiplied by 888!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *